Köpt ett äldre hus? Kontrollera radonhalten!

Radon är en osynlig och luktfri gas som finns naturligt omkring oss och bildas när det radioaktiva grundämnet radium sönderfaller. När radonet i sin tur sönderfaller bildas så kallade radondöttrar som är radioaktiva metallatomer. Det är dessa som fastnar på damm som följer med inandningsluften ner i våra lungor. Radon orsakar ungefär 450 fall av lungcancer om året i Sverige. Därför är det viktigt att utföra en radonsanering om man vet med sig att huset innehåller radon. Radonsanering Stockholm Mätning av radon Eftersom att gasen både är luktfri och osynlig är det enda sättet att ta reda på om det … Läs MerKöpt ett äldre hus? Kontrollera radonhalten!