Dags att byta värmesystem?

Behöver du byta ditt värmesystem från fossil energi till förnybar energi? Energi är ett stort område och det finns flera olika sätt att utvinna värme och elektricitet. Med tiden har teknikutvecklingen utvecklats markant och efterfrågan ökar för varje år. Solör Bioenergi hjälper dig med att byta värmesystem från fossil till förnybar energi.

Skillnaden mellan olika värmesystem

Om du använder fossila bränslen som uppvärmningssystem består det av ändliga resurser. Detta är negativt för vår miljö eftersom det bidrar till den globala uppvärmningen. Dessa fossila bränslen består av kol, olja, gasol, och naturgas.

Bioenergi består däremot av ved, pellets, rötslam, etanol, bioolja och säd. Allt detta är förnybar energi och ingår i det naturliga kretsloppet. Detta beror på att koldioxiden som finns i biobränslet består av naturliga organismer.

Förnybar energi i Sverige

Sverige är en av de ledande länderna inom miljöteknik och hållbarhet. Detta beror på vår enade regering kring miljöfrågan. Sverige räknas därför som ett klimatsmart land där vi satsar stort på bioenergi. I Sverige har vi en stor tillgång till skog och andra restprodukter. Vilket har bidragit till att vi använder bioenergi som vår främsta värmekälla.

Fördelar med att byta värmesystem

Det finns flera fördelar med att byta värmesystem. Om du byter från fossila bränslen till förnybar energi hjälper du till att minska giftiga utsläpp som påverkar vårt klimat negativt. Med fjärrvärme får du en jämn och behaglig inomhus/utomhus miljö året om. Du får även obegränsad tillgång till varmvatten oavsett vilken årstid det är. Dessutom tar värmepumpen liten plats och är både tyst och driftsäker. Det enda arbetet som behövs är egentligen själva installationen bara, sedan är den underhållsfri och har en lång livslängd.

Solör Bioenergi

Sölör Bioenergi är ett företag som hjälper dig att byta värmesystem. De finns på 48 orter i Sverige med kunder runt om hela landet.