Renovering: Byte av värmesystem?

Är du mitt i renoveringen och funderar på att byta värmesystem? Då finns det flera faktorer att beakta innan du bestämmer dig. Bland annat faktorer som pris, miljö och driftsäkerhet. Många pratar om att fjärrvärme är det klimatsmarta valet – men på vilket sätt då? Och vad har fjärrvärmen för egenskaper som andra värmesystem inte har? Vi på Horseflame Norden reder ut svaren!

Läs mer om fjärrvärme

Såhär fungerar fjärrvärme

Vatten värms upp i en central pannanläggning som sedan distribueras genom välisolerade rör till hela samhällen och ditt hem. I ditt hem ansluts nätet med två rör till en fjärrvärmecentral. I fjärrvärmecentralen finns två inbyggda värmeväxlare, en för kranvattnet och en för vattnet i element eller golvvärme. Värmeväxlarna omvandlar energin i det heta fjärrvärmevattnet till värme i huset och varmvatten i kranar och dusch. Det avkylda fjärrvärmevattnet går sedan tillbaka till produktionsanläggningen för att åter värmas upp på nytt.

Minimalt underhåll

Fjärrvärme är mycket lättskött och kräver minimalt underhåll så att du kan lägga tid på annat. Efter installation av fjärrvärmecentralen sköter den sig i princip själv. Med fjärrvärme får du även en jämn och behaglig inomhus- och utomhustemperatur året om. Fjärrvärmecentralen som du har i din bostad tar liten plats, den är tyst och driftsäker.Du har dessutom obegränsat med varmvatten året runt.

Ett klimatsmart alternativ

Att fjärrvärme är ett alternativ som gynnar miljön råder inga tvivel om. Detta bero på att fjärrvärmen tar tillvara på jordens resurser som annars skulle gått förlorade. I produktionen av fjärrvärme används nämligen rester från skogsindustrin, som exempelvis grenar, toppar, spån och annat träavfall som annars skulle gått till spillo. De bränslen som används i fjärrvärmeproduktionen tillhör de förnybara energikällorna som ingår i naturens kretslopp. Det innebär att den energi som man utvinner av biobränslen inte släpper ut mer koldioxid än vad trädet hade bundit under sin livstid. Då kan man ta vara på den inbundna energin innan kolets släpps ut, istället för att det inbunda kolet släpps ut till ingen nytta.