Återvunnen polyester tyg

Det är inte alltid lätt att hitta tyger som är miljövänliga. Tyg av återvunnen polyester är däremot ett miljövänligt tyg som oftast består av plastflaskor. Flera textilföretag jobbar kontinuerligt för att hitta nya sätt att utvecklas inom miljövänlighet.

Söker du efter återvunnen polyester tyg?

Hur går det till?

Så här går processen till när man tar fram återvunnen polyester tyg. För att få fram polyester garnet, rivs petflaskorna ner till små flingor som i sin tur görs om till pellets. Sedan smälter man dessa pellets för att bilda polyestergarnet. Själva processen för att återvinna polyester är både effektiv och relativt enkel. Detta beror på att PET-flaskorna oftast inte består av några färgämnen samt att materialet är lätt att bryta ner för återvinning.

Fördelar med återvunnen polyester

Det finns flera fördelar med återvunnen polyester. Dels att det är relativt enkelt att återvinna polyester. Återvinningen i sin tur består av en mekanisk återvinning, vilket är miljövänligare än en kemisk återvinning. En mekanisk återvinning gör så att garnet kan återvinnas flera gånger utan att det påverkar garnets egenskaper, såsom kvalitén i fibrerna. Detta innebär att garnet inte försämras av återvinningen vilket gör att det inte blir kortare och svagare. Tyg av återvunnen polyester ser även till att bidra med hälften så lite CO2 utsläpp jämfört med processen för att tillverka ny polyester.

Textil och miljövänlighet

Det finns inte riktigt en kommersiell återvinning av textilavfall i dagens läge. Det är helt enkelt svårt att återvinna textila material. Detta beror på lite olika saker, vilket gör att textila fabriker ligger efter i utvecklingen gällande att arbeta miljövänligt och hållbart. Det som försvårar situationen beror på att många tyger är mixade. Materialet kan bestå av både polyester och bomull vilket gör det svårare att separera de olika fibrerna i från varandra. För att kunna återvinna fibern bör även textilfibrerna vara ofärgade (rena).