Välj rätt asbestsanerings företag

Misstänker du asbest i ditt hem? Asbest kan vara farligt om det hanteras av personer utan rätt kompetens. Se därför till att anlita ett asbestsanerings företag med tillstånd vid hantering av asbest.

Vanliga platser för asbest

Asbest kan dyka upp på lite olika ställen. Det är inte alltid lätt att veta vart dem befinner sig då asbest består av små fibrer. Det vanligaste sättet till att hitta asbest görs genom en så kallad asbestinventering. När man utför asbestinventering brukar det ofta visa sig att asbest befinner sig i isoleringar av pannor, behållare, rör och ventilationskanaler. Om du bor i en gammal byggnad är risken större till att asbest finns. Detta beror på att asbest var väldigt vanligt att använda sig av förr i tiden.

Asbestsanerings företag med rätt expertis

Miramix är ett asbestsaneringsföretag med rätt expertis och har hjälpt tusentals kunder med asbestsanering. För att hantera asbest behöver man en särskild utbildning eftersom asbest kan vara skadligt för människor. Därför är det viktigt att man utför en asbestsanering med försiktighet så att inte asbestfibrerna sprids i luften. Om det sprids i luften samtidigt som personer andas in det kan det leda till lungsjukdomar.

Med hjälp av ett bra asbestsanerings företag som Miramix kan du känna dig lugn. Miramix hjälper dig med asbestsanering av asbesttak. Dem utför även asbestsanering på byggelement såsom brandskydd i tak och väggar. Om en asbestsanering går fel kan personer i din omgivning utsättas för hälsorisker. Miramix ser därför till att använda sig av certifierad personal med rätt utrustning samt kontroller för att hålla en hög säkerhet.

Kontroll

För att hålla säkerheten hög ser Miramix till att alltid avskärma arbetsplatsen för att hindra spridning av asbestfibrer. Detta görs genom ett så kallat undertryck i lokalen där saneringen av asbest pågar. Personalen måste även passera slussar efter varje arbetspass för att säkerhetsställa att asbest inte följer med dem ut.