Snön är kommen – dags att skotta!

Snö, snö, snö – och ännu mera snö! Äntligen har snön kommit till Stockholm och hela staden befinner sig i ett sagolikt vinterlandskap.

Snö i all ära, men det finns faktiskt en hel del risker med att inte skotta taket från snö på vintern. Därför kan det vara en god idé att boka in ett abonnemang för snöskottning på ditt tak i Stockholm!

Snöröjning tak Stockholm

Minska riskerna med snöröjning på tak

Är man fastighetsägare är det av stor vikt att kontrollera den mängd snö som finns uppe på taket. Detta för att säkerställa att det inte uppstår skador eller olyckor till följd av att is och snö riskerar falla ned på fotgängare. Tungt packad snö på taket riskerar även skada taket. Det kan även leda till fuktskador – något som kan bli dyrt att åtgärda.

Varje år drabbas fastighetsägare va dyra takskador på grund av snön. Genom att boka in hjälp med snöröjning på tak kan man minimera riskerna med snö på taket. Om man vänder sig till en professionell firma så kan man först och främst känna sig trygg med att skottningen på taket går säkert till. En professionell firma har både rätt utrustning och rätt metod för snöskottningen.

Skotta tak på egen hand

Många fastighetsägare överväger att skotta taket på egen hand. Viktigt här är att man tänker på sin egen säkerhet för att undvika fallolycka. Se till att du har rätt typ av utrustning och rätt typ av kunskaper inom hur en säker takskottning går till. När man skottar ett tak gör den höga höjden att säkerhetssele ska användas. För att undvika riskerna ska också rätt typ av kläder användas, till exempel skor som minskar halkrisken.

Ta hjälp av en professionell firma

Snöröjning på tak i Stockholm kan innebära en del risker. Därför kan det vara en god idé att anlita någon behörig. Miramix är ett snöröjningsföretag som har lång erfarenhet av takskottning och som är utbildade enligt ”Skotta Säkert” vilket säkerställer en säker snöskottning. Chansa inte med säkerheten – ta istället hjälp av en professionell firma som har både rätt kompetens, utrustning och utbildning. Läs mer om skotta tak i Stockholm.