Glöm inte vinterns takskottning!

Vi är nu inne i december månad och året börjar lida mot sitt slut. Trots att vintern inte bjudit på någon snö än, är det hög tid att boka in ett abonnemang för takskottning i Stockholm. Då kan du känna dig trygg i att du får den hjälp du behöver – när den behövs.

Takskottning Stockholm

Takskottning för en ökad säkerhet

Under vinterhalvåret orsakar snö stora problem för såväl trafikanter som fastigheten själv. Är du fastighetsägare har du som skyldighet att du se över den snön som finns på taket. Att inte kontrollera den snömängd som finns på taket kan nämligen medföra en rad olika risker. Detta för att säkerställa att det inte uppstår skador eller olyckor till följd av att snö och istappar faller ner på fotgängare. Om någon skulle skadas kan fastighetsinnehavaren bli skadeståndsskyldig om man inte uppfyller de krav som finns på snöskottning. Därför kan det vara en god idé ta hjälp med takskottning i Stockholm.

Att låta tung snö ligga på taket riskerar även skada taket på flera olika sätt. Bland annat kan smältande snö på taket leda till fuktskador – något som kan bli dyrt att åtgärda. Varje år drabbas fastighetsägare av dyra takskador på grund av snö och is. För att minimera riskerna med snö på taket är det en bra idé att boka in hjälp med takskottning. Genom att vända sig till en professionell firma kan man vara trygg i att de både har rätt utrustning och rätt metod för takskottningen.

Abonnemang för takskottning

Det är viktigt att planera in takskottningen i tid, för snön kommer oftast när man minst anar det. Genom att boka in ett skottningsabonnemang kan du känna dig säker i att du får den hjälp du behöver. Det finns flera snöröjningsföretag i Stockholm man kan vända sig till när det kommer till takskottning. Ett av dem är Miramix som erbjuder flera tjänster inom skottning så som, snöskottning, sandning och takskottning i Stockholm. Att skotta taket på höga höjder är en risk i sig och därför är det av stor vikt att man vänder sig till en professionell firma som innehar rätt typ av säkerhetsutrustning. Miramix är certifierade enligt ”Skotta säkert” vilket säkerställer en trygg och säker takskottning.

Att röja bort snö och is är livsviktigt för både människor och trafikanter, så se till att boka in din takskottning och snöröjning redan nu så att du får den hjälp du behöver när det är dags.