Förläng livslängden på ditt tak med takunderhåll!

Med regelbundet underhåll kan du förlänga takets livslängd, förebygga vattenskador och därmed undvika oväntade kostnader. Genom att årligen kontrollera takets skick blir du förberedd på det underhållsarbete som kommer att bli nödvändigt framöver, som till exempel mindre reparationer, takbehandling, takmålning eller byte av hängrännor. Det kan också hända att du på sikt behöver skaffa kompletterande taksäkerhetsprodukter.

Takunderhåll i Stockholm

Hållbart tak med takunderhåll

Även om de takmaterial som finns på marknaden håller under många år så gör väder och vind ändå att ett tak slits med tiden. Taket är husets viktigaste skydd mot vädrets makter och kallas ibland för husets femte fasad. Vårt tuffa nordiska klimat med snö, regn och hårda stormar kräver ett robust tak som ofta behöver takunderhåll under årens gång. Hur länge ett tak håller beror bland annat på typen av takmaterial samt på förutsättningarna på platsen. Med regelbundet takunderhåll kan man förlänga livslängden.

En regelbunden översyn av taket en till två gånger per år kan spara mycket pengar. Takfix är en takfirma som utför takservice i Stockholm och hjälper dig se över ditt tak så det är i gott skick. I deras serviceavtal inom takservice ingår att rensa bort löv, tar bort mossa och annan smuts som ofta hamnar på tak och ökar risken för vattenläckor genom att hindra vattenavrinningen. Vid takunderhållet inspekterar de taket noga för att se eventuella tecken på skador och brister, så som spruckna pannor eller pannor som ligger löst.

Underhåll taket och spara pengar

Genom att regelbundet kontrollera taket ökar man livslängden på taket och man sparar pengar. Då kan det vara en bra idé att ta hjälp av en kunnig takfirma som ser över taket en gång om året. På så sätt får man reda på i vilket skick taket befinner sig i samt vilka typer av åtgärder som bör utföras.