Att välja fjärrvärme som värmesystem

Miljövänligt, ekonomiskt, underhållsfritt och obegränsat med varmvatten i huset. Det finns flera fördelar med att skaffa fjärrvärme. Men det är framförallt en bra investering, både för dig själv, för miljön och för plånboken.

Fjärrvärme

Fördelar med att skaffa fjärrvärme:

Bekvämt alternativ

Med fjärrvärme får du en jämn och behaglig inomhus- och utomhustemperatur året om. Du har dessutom obegränsat med varmvatten, så du behöver aldrig riskera en kalldusch! Du som har fjärrvärme behöver heller inte en egen värmeproduktionsanläggning som kan medföra både oväsen och lukt i din bostad. Man slipper även tänka på att skaffa egna bränslen och genomföra sotning.

Fjärrvärmecentralen som du har i din bostad tar liten plats, den är tyst och driftsäker.

Lättskött

Fjärrvärme är mycket lättskött och kräver minimalt underhåll så att du kan lägga tid på annat. Efter installation av fjärrvärmecentralen sköter den sig i princip själv.

Bra för plånboken

Fjärrvärme är ett prisvärt alternativ för uppvärmning och är en bra investering som har lång livslängd. Kostnader för installation är låg, prisnivån på värmen är stabil och kostnader för underhåll är låga. Att köpa fjärrvärme är därför ett prisvärt alternativ, även i det långa loppet.

Miljövänligt alternativ

Fjärrvärme är ett värmesystem som utgör en väldigt liten miljöpåverkan. Detta är tack vare att fjärrvärmen tar tillvara på resurser som annars skulle gå förlorade. I produktionen av fjärrvärmen används nämligen rester från skogen, som exempelvis spån, toppar och grenar som annars skulle gått till spillo. Systemet tar även tillvara på den värme som uppstår vid elproduktion i kraftvärmeverk och överskottsvärme från lokala industrier.

De biobränslen som används i fjärrvärmeproduktionen är förnybara energikällor som ingår i naturens kretslopp. Det betyder att den energi som man utvinner av biobränslen inte släpper ut mer koldioxid än vad trädet hade bundit under sin livstid. Istället för att det inbunda kolet släpps ut till ingen nytta, kan man genom bioenergin tillgodogöra sig den inbunda energi innan kolets släppt ut samtidigt som för träd kan planteras och fossila bränslen fasas ut.