Viktigt att kontrollera asbest innan renovering!

Är det snart dags för renovering? Är ditt hus byggt eller renoverat mellan 50- och 70-talet? Då kan det finnas en stor risk att huset innehåller asbest i byggmaterialet. Att andas in asbestfibrer som tränger in i lungorna kan orsaka flera allvarliga sjukdomar, därför är det av stor vikt att ta hjälp med en asbestutredning och asbestsanering innan renoveringen påbörjas.


Asbestsanering Stockholm & Västerås

Vad är asbest?

Asbest är i stort ett samlingsnamn för hela sex olika mineraler som sedan vanligtvis delas in i tre olika kategorier, vit, brun och blå asbest. Materialet är en väldigt bra produkt på flera olika sätt och det har gott om användningsområden som gör att det användes vid såväl renovering som nybyggen. Asbest är förbjudet sedan ett långt tag tillbaka, men finns framförallt kvar i äldre byggnader och det är därför av yttersta vikt att kontrollera om ett äldre byggmaterial innehåller asbest innan det hanteras.

Så länge asbesten är inkapslad så utgör den ingen fara, utan det är först när den bearbetas som den frigörs i form av ett damm.

Var kan man hitta asbest?

Förr var det vanligt att använda sig av asbest vid tillverkning av plastmattor, färg, fogmaterial till kakel och armering i golvplattor. Asbest har många bra egenskaper, som bullerdämpande och brandskyddande effekt med hög mekanisk smidighet samtidigt som det har en ljudisolerande förmåga.

För att hantera och sanera asbest krävs ett tillstånd från Arbetsmiljöverket och att bryta mot reglerna är straffbart. Inte bara yrken inom byggindustrin, utan även privatpersoner berörs. Trots att asbest varit förbjudet en lång tid, dör ett hundratal personer varje år i olika asbestrelaterade sjukdomar. Den vanligaste är mesoteliom – en mycket allvarlig cancerform.

Viktigt att kontrollera asbest innan renovering

Ska en renovering utföras är det därför viktigt att veta om material i till exempel väggar innehåller asbest innan rivningen påbörjas. Asbest hänger länge kvar i luften i form av det damm som riskeras att andas in. Har du misstankar om att ditt hus innehåller asbest ska man alltid göra en provtagning. Skulle provtagningen visa att det finns asbest krävs speciella skyddsåtgärder och utbildning för att skydda berörda parter i renoveringsarbetet.