Mitt i renoveringen? Ta hjälp med betongborrning i Stockholm!

Vi är nu inne i mitten av sommaren och många väljer att starta igång nya renoveringar och sommar-projekt! Att riva och göra håltagning i betong är ett svårt arbete som kräver en hel del utrustning och maskiner. Därför kan det vara en god idé att ta hjälp med betongborrning i Stockholm.

Betongborrning i Stockholm

Högkvalitativ borrning i betong

Miramix är ett håltagningsföretag i Stockholm som hjälper sina kunder med alla typer av håltagningar och borrningar i alla typer av hårda material, däribland betong. De har lång erfarenhet av betongborrning och använder sig av den nyaste tekniken för att kunna utföra borrning och håltagning i samtliga material.

Betongborrning och håltagning vid renovering

När man bygger upp väggar eller andra konstruktioner i betong kan det vara så att man av olika anledningar behöver ha plats för hål och öppningar i betongen. Att göra hål och öppningar i betongen har flera syften. Det kan vara allt från att installera el och VVS i en byggnad. Det kan även vara så att man vill ta bort betongbalkar och andra typer av stöd i betong, samt att göra hål som ska användas till ledstänger i trappuppgångar. Det kan även behöva göras hål mellan två rum om man vill göra en förändring i sitt hem för att åstadkomma en mer öppen planlösning. Oavsett vad det är du har för syfte för ditt betongprojekt, så finns det hjälp att få.

Robotar som utför borrning i betong

Miramix använder sig ofta av en robot som utför arbetet när det handlar om att större rivningar. Robotarna har kommit att användas mer och mer med anledning av att det är ett alternativ som är mer skonsamt mot de som arbetar med att riva i betongen. När roboten gör arbetet slipper våra arbetare en arbetsbörda som kan tära på kroppen och slita ut den. Att använda sig av en robot vid betongborrning och rivning är också något som både sparar tid och pengar både för företaget och för beställaren.