Installera fjärrvärme – ett klimatsmart & ekonomiskt alternativ

Vid stora renoveringsprojekt kommer du någon gång komma till den punkten då det är dags att välja värmesystem. Letar du efter ett alternativ som både är klimatsmart och vänlig mot plånboken är fjärrvärme ett mycket effektivt alternativ.

Fjärrvärme – den vanligaste uppvärmningsformen i Sverige

Att ansluta till fjärrvärme är något som många väljer att göra. Fjärrvärme är nämligen den vanligaste uppvärmningsformen i Sverige och är ett värmesystem som både är miljövänligt och resurseffektivt. Istället för att varje bostad har sin egna värmekälla, så har man en gemensam pannanläggning som distribuerar ut fjärrvärmen till hushållen.

Hos Solör Bioenergi kan du lära dig nästan allt om fjärrvärme och bioenergi i deras Kunskapsbank

Fjärrvärme utvinns av biobränsle

I fjärrvärmeproduktionen används bland annat restavfall från skogsindustrin, så som spån, toppar och grenar – alltså sådant som annars skulle gått till spillo. Systemet tar även tillvara på värme som uppstår vid elproduktion i kraftvärmeverk och överskottsvärme från lokala industrier. Själva idén med fjärrvärme är byggt på idén att låta flera få värme från en och samma värmekälla, istället för att var och en har sin egen. Skulle var och en haft egna pannor hade detta blivit långt ifrån lika effektiva. Att istället använda en central anläggning för uppvärmning ger prisvärd, energieffektiv och driftsäker fjärrvärme.

Från biobränsle till bioenergi

Bioenergi är den energi som utvinns av biobränslen, dvs. förnybara och koldioxidneutrala bränslen som tas från växtriket. Av biobränslet får man ut kemisk lagrad solenergi som bundits av biomassa genom så kallad fotosyntes. När växten dör kan man ta tillvara på den mängd energi innan beståndsdelarna återgår in i det naturliga kretsloppet. Att biobränslen är koldioxidneutrala innebär att koldioxidutsläppen som bildas vid förbränningen kompenseras ut från tillväxten i naturen.

Solör Bioenergi – ledande leverantör av förnybar energi

Solör Bioenergi är en ledande leverantör av förnybar energi baserat på trädbränslen. När du väljer Solör Bioenergi kan du vara säker på att verksamheten ger ett betydande positivt bidrag för miljön, deras kunder, samarbetspartners, närmiljön, medarbetare och ägare. Här kan du läsa mer om Solör Bioenergi och deras erbjudande.