Hur beställer jag? / Betalningsvillkor

Läs våra villkor nedan om köpet och leveransen.

För Dig som, inte känner till våra rutiner ber vi Dig läsa det här.
Är något oklart eller Du vill veta mer – kontakta oss gärna via maill eller på telefon 070 – 510 49 46 eller
070-581 20 73.

Reservation för prisändringar och tryckfel.

Återförsäljare
Om HorseFlame är representerad av samarbetspartner på er ort kommer er order att vidare befordras till dem.
Se samarbetspartner.

Köp
För att beställa måste du ha fyllt 18 år.
Vid beställning enligt anvisning träffas avtal om köp först när HorseFlame bekräftat beställningen genom en faktura.
HorseFlame har ägande och återtaganderätt till samtliga produkter tills dess att fullständig betalning har erlagts från kund

Pris
Priserna inkluderar moms med 25 %. Vid bekräftad beställning, kan priserna endast ändras av omständigheter som HorseFlame inte råder över. Vi ombesörjer frakt av våra produkter till alla orter i landet. såvida ni inte vill hämta själv vid vårt lagerhotell i Ulricehamn. En mindre fraktkostnad till självkostnad enligt våra avtal tillkommer på priset.

Betalningsvillkor
Förskottsbetalning gäller om inte annat avtalats. Förskottsbetalning är självfallet avgiftsfri.
Vi skickar din braskamin så fort betalningen är registrerad hos Horse Flame Norden AB på bankgiro 729-8797. Glöm inte att ange ert faktura nummer vid betalning.

Leveranser
Leveransen sker omg. efter att full betalning mottagits om inget annat är överenskommet.
Många av våra varor finns hemma för omgående leverans (1-5 dagar). Du blir aviserad före leverans. Beställningsvaror som extrabeställs från våra leverantörer är leveranstiden normalt mellan 8-12 veckor.

Leveransförseningar
Ibland uppstår leveransförseningar utom vår kontroll. Det kan t.ex. ske då en leverantör inte kan fullfölja sina leveransförpliktelser mot oss. Om det inträffar frånsäger vi oss ersättningsansvar till kunden för den skada som förseningen åstadkommit. Du kan lita på att vi alltid meddelar dig om leveranser drar ut på tiden.

Transportrisken
Tillsammans med våra fraktpartners LBC Ulricehamn och DHL står vi för transportrisken dvs. risken för att varan skadas eller kommer bort under transporten från vårt lager till dig. Du och transportföretaget står för risken vid eventuell retur till oss.

Skadat gods
När du tar emot din vara är det viktigt att du omedelbart besiktigar godset. Skulle emballaget och innehållet vara skadat så meddelar du detta direkt till transportören som levererar. Spara alltid den bekräftelse du får på att ditt gods är skadat. Vi är tacksamma om du meddelar oss snarast om det inträffar. Dock senast inom en vecka.

Ångerrätt och Öppet köp
Enligt Distansavtalslagen har du som kund rätt att ångra ditt köp inom 14 dagar efter det att du har tagit emot varan och utan speciell anledning. Vid utnyttjande av Ångerrätt/ Öppet köp betalar kunden för returfrakten samt administrativa kostnader. Fraktavgiften återbetalas ej vid återköp. Ångerrätt och Öppet köp gäller inte då varor inte kan återlämnas i omonterat, obrukat och oskadat skick samt i original förpackning. Om du får hem en vara som är felaktig eller felexpedierad, betalar vi givetvis returfrakten. Kontakta oss så kommer vi överens om hur ersättning för returen ska betalas till dig.

Reklamationer
Om du vill reklamera en skadad eller felaktig produkt skall du kontakta oss via e-post eller telefon inom en vecka. Spara alltid emballage, originalkartong och betalningsbekräftelsen. Om du ska skicka tillbaka en skadad vara till oss gör du det enklast i det emballage och förpackning som den skickades ut i. HorseFlame följer konsumentköplagen vilket innebär 36 månaders reklamationsrätt. Reklamationsrätten täcker endast ursprungliga fel, dvs fel som fanns i varan vid leverans. Detta gäller inte i de fall då vi ej kan hitta något fel på produkten eller då du orsakat skadan själv. Vanligt slitage ersätts ej.

Återbetalningar
Återbetalningar sker till ditt bankkonto eller det sätt som kunden föreslår. Återbetalningen sker inom 5 arbetsdagar från att vi har mottagit och godkänt din retur.

Reservationer
Vi reserverar oss för ändringar i priser till följd av stora prisavvikelser från våra leverantörer, felskrivningar eller andra fel som ligger utanför vår kontroll. Läs mer om oförutsedda händelser under Force Majeur nedan.

Force Majeur
I händelse av krig, naturkatastrof, stridsåtgärder på arbetsmarknaden, myndighets beslut och jämförbara händelser utanför vår kontroll vilka ej skäligen kunnat förutses, och påverkar ingångna avtal samt utfästelser från vår sida, som gör att vi ej kan hålla nämnda avtal/utfästelse, skall utgöra grund till att vi befrias från våra förpliktelser att fullgöra nämnda avtal. Nedan följer länkar till Konsumentverket och ARN där du kan läsa mer detaljerat om Konsumentköplagen och Distansavtalslagen mm. Vid en eventuell tvist följer vi alltid ARN:s rekommendationer.

Komplettering av order
Ändring av order eller komplettering av order är möjlig om den inte har lämnat vårt lager. Kontakta oss på tel. 070 – 510 49 46
070 – 581 20 73 eller info@horseflamenorden.com